Tài liệu: Mechanical book of Details


Bản vẽ chi tiết lắp đặt thường không được chú trọng lắm.
Với đơn vị thiết kế thông thường là sao chép từ dự án cũ, nhiều bản vẽ bị dư chi tiết lắp đặt cũng không được xóa. 
Đối với đơn vị thi công cũng vậy, rất nhiều trường hợp thi công mà chả cần xem chi tiết lắp đặt trong bản vẽ thiết kế ra sao.
Thế nhưng đôi khi, một thiết bị mới hoặc cũng là một thiết bị quen thuộc thôi nhưng được đưa tới một vị trí lắp đặt mới lại làm khó tất cả mọi người.
Gửi tới các bạn cuốn tài liệu chi tiết lắp đặt MECHANICAL BOOK OF DETAILS, có thể một lúc nào đó bạn sẽ cần tới nó đấy: 

1 nhận xét: