Lắp đặt, vận hành và bào trì hệ thống Fire Alarm


Trong bài viết này, mình chia sẻ với mọi người 2 tài liệu tổng quát về hệ thống Fire Alarm:
  • Tổng quát về hoạt động của hệ thống
  • Lắp đặt và kiểm tra.
  • Vận hành và bảo trì hệ thống.
Tổng quát về hệ thống Fire Alarm và bảo trì hệ thống:


Lắp đặt và kiểm tra hệ thống:

ỦNG HỘ MÌNH 1 SUBCRIBE TRƯỚC KHI DOWNLOAD NHÉ

DOWNLOAD

2 nhận xét: