Tài liệu hay: Engineered Plumbing Design

Cuốn sách Engineered Plumbing Design của tác giả Alfred Steele,P.E gần như là cuốn sách gối đầu của tất cả kỹ sư cấp thoát nước. Cuốn sách dài 265 trang được chia làm 22 phần. 
Nội dung giới thiệu một cách rõ ràng và chi tiết về các loại thiết bị, các loại hệ thống, phương pháp tính toán và thiết kế cho từng loại hệ thống:
 1. Systems and fixtures (Các loại hệ thống và thiết bị vệ sinh)
 2. Fixtures traps (Các loại bẫy)
 3. Flow in drainage piping (Dòng chảy bên trong ống nước thải)
 4. Soil and waste stacks (Ống đứng thoát nước)
 5. Drainage system (Hệ thống thoát nước)
 6. Drainage system sizing (Tính toán hệ thống thoát nước)
 7. Storm water systems (Hệ thống nước mưa)
 8. Vent systems (Hệ thống thông hơi)
 9. Vent sizing (Tính toán hệ thống thông hơi)
 10. Sumps and ejectors (Hố thu và thông hơi)
 11. Flow in water piping (Dòng chảy trong đường ống)
 12. Velocity effect in piping (Ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy tới đường ống)
 13. Water system design (Thiết kế hệ thống nước cấp)
 14. Water system sizing (Tính toán hệ thống nước cấp)
 15. Water system components (Thiết bị trong hệ thống nước cấp)
 16. Hot water system design (Thiết kế hệ thống nước nóng)
 17. Sizing the hot water circulating (Tính toán hệ thống nước nóng)
 18. Pipe expansion and contraction (Sự giãn nở và co lại của đường ống) 
 19. Water piping tests (Thử ống)
 20. Chilled drinking water systems (Hệ thống nước lạnh để uống)
 21. Private sewage disposal systems (Hệ thống thoát nước riêng lẻ)
 22. Valves (Các loại van)
Bạn có thể download tài liệu theo đường link bên dưới.

ỦNG HỘ MÌNH 1 SUBCRIBE VÌ CUỐN TÀI LIỆU HAY NÀY NHÉ
DOWNLOAD TÀI LIỆU
pass giải nén: tuhocrevitmep

1 nhận xét: